Новини

ban1
Съгласно новия Закон за счетоводството, до края на юни 2016 г. всички Търговци по смисъла на Търговския закон трюбва да заявят за вписване и представяне за обявяване в търговски регистър своя годишен финансов отчет (ГФО) за 2015 г. В същия срок останалите предприятия трябва да публикуват финансовия си отчет чрез икономическо издание и чрез интернет.