Счетоводни услуги – цени

Счетоводни услуги от счетоводна кантора ШАНС

Счетоводната кантора предлага на своите клиенти ценово обосновани счетоводни услуги.
Предлаганите от нас цени са коректни, прозрачни и ясни. Нашата практика в ценообразуването е взаимствана от най-добрите, според нас, практики на ценообразуване в сферата на счетоводните услуги. В края на всеки месец се изготвя отчетна месечна справка за извършените през предходния месец счетоводни операции и допълнителните и административни услуги, ползвани от клиента. На база на тази справка се издава и фактура на клиента, която е за извършените счетоводни услуги от предходния месец.
С този начин на ценообразуване и фактуриране, клиентът заплаща вече реално ползвана счетоводна услуга.
Формирането на цените по този начин, позволява на клиентите, в месеците, в които има малък обем дейност и малък документооборот, да заплащат съответно по-ниски месечни такси за счетоводно обслужване.
В таблицата по-долу са посочени примерни цени за модул „Счетоводство” и модул „ТРЗ и личен състав” – с до 5 души персонал.

Счетоводни услуги – Цени

Абонаментно счетоводно обслужване на фирми нерегистрирани по ЗДДС

Услуги Услуги и търговия Производство
Фирми с до 20 док./месец 75.00 лв. 95.00 лв. 135.00
Фирми с до 40 док./месец 95.00 лв. 115.00 лв. 175.00
Фирми с до 80 док./месец 115.00 лв. 145.00 лв. 195.00
Фирми с до 120 док./месец 145.00 лв. 175.00 лв. 235.00
Фирми с над 120 док./месец по договаряне по договаряне по договаряне

*Документ е една счетоводна операция ( проста или сложна ) , заведена/изписана стокова позиция или дълготраен актив
** В цената на обонамента е включена услугата по обработка на заплати и личен състав за до 5 души персонал; за повече от 5 се прилагат цените по тарифата за заплати и личен състав
*** За деклариране по системата Интрастат се прилагат тарифите Интрастат
**** Цените са без ДДС

Абонаментно счетоводно обслужване на фирми регистрирани по ЗДДС

Услуги Услуги и търговия Производство
Фирми с до 20 док./месец 150.00 лв. 170.00 лв. 220.00
Фирми с до 40 док./месец 170.00 лв. 190.00 лв. 260.00
Фирми с до 80 док./месец 220.00 лв. 250.00 лв. 320.00
Фирми с до 120 док./месец 290.00 лв. 330.00 лв. 420.00
Фирми с над 120 док./месец по договаряне по договаряне по договаряне

*Документ е една счетоводна операция ( проста или сложна ) , заведена/изписана стокова позиция или дълготраен актив
** В цената на обонамента е включена услугата по обработка на заплати и личен състав за до 5 души персонал; за повече от 5 се прилагат цените по тарифата за заплати и личен състав
*** За деклариране по системата Интрастат се прилагат тарифите Интрастат
**** Цените са без ДДС
Цените на горепосочените услуги важат за фирми с персонал до 5 души.
При по-голям брой персонал се добавят следните суми:

Брой персонал Увеличение на стандартната цена
6-10 души 50 лв
11-20 души 100 лв
21-50 души 200 лв
Над 50 души по договаряне

Годишно данъчно и счетоводно приключване на фирми без договор за абонаментно счетоводно обслужване:

Брой документи Цена на годишно счетоводно приключване
до 50 док. 200 лв
от 51 до 100 док. 300 лв
от 101 до 200 док. 400 лв
над 201 док. по договаряне

*Цените са без ДДС
При регистация по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената:

До 2 придобивания/ изпращания на месец 20 лв
От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец 40 лв
От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец 60 лв
От 11 до 20 придобивания/ изпращания на месец 60 лв
Над 20 придобивания/ изпращания на месец 100+5 лв. за всеки ред над 20

Фирми без дейност – Пакетна цена от 100 лв.

Съставяне на данъчни декларации на физически лица

Физически лица 25.00 лв. на приложение
ЕТ Цената на годишното приключване + 25.00 лв. на приложение
Деклрация 6 за самоосигуряващо си лице 20.00 лв.

*Цените са без ДДС

Ако желаете да подготвим Вашите документи,
свържете се с нас.