Услуги

Счетоводна кантора „ШАНС 2007“ предлага цялостно счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес. Залагаме на индивидуалният подход към всеки клиент.
Може да сте наш клиент както за цялостно счетоводно обслужване, така и за конкретна задача или услуга.

 

Счетоводно обслужване :

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан
 • Обработка на счетоводните документи
 • Текущо осчетоводяване на счетоводните документи
 • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активе и начиславане ан амортизации
 • Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка – Деклариция по Закона за данък върху добавената стойност
 • Изготвяне на счетоводни справки
 • Обработка на банкови извлечения
 • Обработки на документи за командировка
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчни и осигурителни задължения на фирмата
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължиния
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Представяне пред органите пред Нап и Нои
 • Счетоводни и трудово-правни консултации
 • Изготвяне на месечни справки за финансовото състояние на фирмата

 

 

Счетоводни услуги
Счетоводни услуги

 

Личен състав счетоводни услуги
Трз и личен състав