Информация

ТД на НАП София — град
Код:1000
Телефон:98593821; Отдел „Обработка на плащания и задължения“ – 9608865
E-mail:td_sofia_grad@ro22.nra.bg
Адрес:ул.„Аксаков” 21

Витоша – офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Витоша
Код:1618
Телефон:9179124; 9179131
Адрес:бул.„Цар Борис III” 215

Възраждане – офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Възраждане
Код:1309
Телефон:8120022; 8120032
Адрес:бул. „Д. Петков” № 107

Изток – офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Искър, Изгрев, Слатина и Панчарево
Код:1574
Телефон:9703401; 9703586;
Адрес:бул.„Шипченски проход” 69А

Илинден-офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Илинден и Връбница
Код:1309
Телефон:9217823; 9217827
Адрес:ул. „Билянини извори” №10, вх. Б

Красна поляна-офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Красна поляна
Код:1330
Телефон:8129101; 8129116
Адрес:бул.„Възкресение” 1А

Красно село-офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Красно село
Код:1606
Телефон:9150461; 9150489
Адрес:бул. „Македония“ №3 /в сградата на Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“

Люлин-офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Люлин
Код:1336
Телефон:9211708; 9211739
Адрес:бул.„Захари Стоянов” 15

Младост-офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Младост
Код:1784
Телефон:9760446; 9760433
Адрес:бул. «Цариградско шосе» №111 /в сградата на Изпълнителна агенция «Държавна собственост» към Министерство на отбраната/

Надежда-офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Надежда и Нови Искър
Код:1220
Телефон:837 64 25; 938 10 37
Адрес:ул. «Илиeнско шосе» №8 /в бившата административна сграда на ЗММ/

Оборище – офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Оборище
Код:1504
Телефон:9211846; 9211815
Адрес:ул.„Силистра” 8

Овча купел – офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Овча купел и Банкя
Код:1618
Телефон:8189867; 8189856
Адрес:бул.„Цар Борис III” 136В

Подуяне – офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Подуяне и Кремиковци
Код:1517
Телефон:9655830; 9655827
Адрес:ул.„К.Фотинов” 2

Сердика – офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Сердика
Код:1202
Телефон:8130612; 8130637
Адрес:бул.„М.Луиза” 88

Студентска – офис, район Студентски
Код:1700
Телефон:9609212; 9609201
Адрес:жк.„Студентски град”, блок 5, етаж 3

Център – офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Средец, Триадица и Лозенец
Код:1000
Телефон:98596300; 98596360
Адрес:ул.„6–ти септември” 10

Ако желаете да подготвим Вашите документи,
свържете се с нас.