Къде и как се подава ГОД?

Първи варинт – на хартиен носител:
подава се заедно с ГДД по пощата с обратна разписка или в пощенската станция, или на гише в НАП.
Втори вариант – с електронен подпис:
През сайта на НСИ. След като системата обработи успешно подадените отчети и справки от ГОД, получавате статус на отчета “успешно обработен” и входящ номер. Този входящ номер се записва и в ГДД.
Декларацията за неактивност, от своя страна, освен с електронен подпис може да се подаде и в съответното Териториално статистическо бюро.