Счетоводство

Какво е Счетоводство

Счетоводството представлява, периодично представяне на отчети и анализи на сделките на фирмите в паричен измерител. То се реализира чрез Общоприети счетоводни принципи. Чрез Счетоводство дадена фирма може да анализира финансовите си резултати като нетната печалба или печалба за определен период.

Ако желаете да подготвим Вашите документи

Счетоводни услуги цени

свържете се с нас