Цени счетоводни услуги

Счетоводната кантора предлага на своите клиенти ценово обосновани счетоводни услуги.

Предлаганите от нас цени на счетоводни услуги са коректни, прозрачни и ясни. Нашата практика в ценообразуването е взаимствана от най-добрите, според нас, практики на ценообразуване в сферата на счетоводните услуги. В края на всеки месец се изготвя отчетна месечна справка за извършените през предходния месец счетоводни операции и допълнителните и административни услуги, ползвани от клиента. На база на тази справка се издава и фактура на клиента, която е за извършените счетоводни услуги от предходния месец.
С този начин на ценообразуване и фактуриране, клиентът заплаща вече реално ползвана счетоводна услуга.
Формираните цени на счетоводни услуги по този начин, позволява на клиентите, в месеците, в които има малък обем дейност и малък документооборот, да заплащат съответно по-ниски месечни такси за счетоводно обслужване.
В таблицата по-долу са посочени примерни цени за модул „Счетоводство” и модул „ТРЗ и личен състав” – с до 5 души персонал.

Цената на счетоводните услуги за фирми зависи от следните фактори:

  • вид на дейността на фирмата – услуги, търговия, производство….
  • вид на фирмата/дружеството – ЕООД, ООД, ЕТ, ЕАД/АД, НПО
  • област на дейността
  • наличие на регистрация по ДДС
  • брой обекти
  • документооборот – брой счетоводни документи
  • брой осигурени лица
  • складови наличности

Цени на абонаментно счетоводно обслужване на фирми нерегистрирани по ЗДДС

УслугиУслуги и търговияПроизводство
Фирми с до 20 док./месец50.00 лв.60.00 лв.90.00 лв.
Фирми с до 40 док./месец70.00 лв.80.00 лв.110.00 лв.
Фирми с до 80 док./месец100.00 лв.120.00 лв.130.00 лв.
Фирми с до 120 док./месец120.00 лв.130.00 лв.200.00 лв.
Фирми с над 120 док./месецпо договарянепо договарянепо договаряне

*Документ е една счетоводна операция ( проста или сложна ) , заведена/изписана стокова позиция или дълготраен актив
** В цената на обонамента е включена услугата по обработка на заплати и личен състав за до 5 души персонал; за повече от 5 се прилагат цените по тарифата за заплати и личен състав
*** За деклариране по системата Интрастат се прилагат тарифите Интрастат
**** Цените са без ДДС

Цени на счетоводно обслужване за абонаментно счетоводно обслужване на фирми регистрирани по ЗДДС

УслугиУслуги и търговияПроизводство
Фирми с до 20 док./месец100.00 лв.110.00 лв.190.00 лв.
Фирми с до 40 док./месец140.00 лв.150.00 лв.220.00 лв.
Фирми с до 80 док./месец190.00 лв.210.00 лв.270.00 лв.
Фирми с до 120 док./месец240.00 лв.260.00 лв.320.00 лв.
Фирми с над 120 док./месецпо договарянепо договарянепо договаряне

*Документ е една счетоводна операция ( проста или сложна ) , заведена/изписана стокова позиция или дълготраен актив
** В цената на обонамента е включена услугата по обработка на заплати и личен състав за до 5 души персонал; за повече от 5 се прилагат цените по тарифата за заплати и личен състав
*** За деклариране по системата Интрастат се прилагат тарифите Интрастат
**** Цените са без ДДС
Цените на горепосочените услуги важат за фирми с персонал до 5 души.
При по-голям брой персонал се добавят следните суми:

Брой персоналУвеличение на стандартната цена
6-10 души50 лв
11-20 души100 лв
21-50 души200 лв
Над 50 душипо договаряне

Цени на счетоводни услуги за годишно данъчно и счетоводно приключване на фирми без договор за абонаментно счетоводно обслужване:

Брой документиЦена на годишно счетоводно приключване
до 50 док.200 лв
от 51 до 100 док.300 лв
от 101 до 200 док.400 лв
над 201 док.по договаряне

*Цените са без ДДС
При регистация по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената:

До 2 придобивания/ изпращания на месец20 лв
От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец40 лв
От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец60 лв
От 11 до 20 придобивания/ изпращания на месец60 лв
Над 20 придобивания/ изпращания на месец100+5 лв. за всеки ред над 20

Фирми без дейност – Пакетна цена от 100 лв.

Съставяне на данъчни декларации на физически лица

Физически лица25.00 лв. на приложение
ЕТЦената на годишното приключване + 25.00 лв. на приложение
Деклрация 6 за самоосигуряващо си лице20.00 лв.

*Цените са без ДДС
Ако желаете да подготвим Вашите документи,

Запитване за оферта                                          свържете се с нас.