Счетоводни Услуги

Повишаване на праговете за деклариране по системата “ Интрастат“ за 2018 г.

Приходната агенция публикува заповед за определяне на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2018 г.

Наблюдават се увеличения в праговете на двата потока за 2018 г.  съответно с 260 000 лв за поток „Изпращания“ и 430 000 лв за поток „Пристигания“

Данните, които ще бъдат вписвани в Интрастат декларациите за 2018 г. съгласно заповедта на управителя на НСИ, са:

 1. Код на стока.
 2. Държава членка партньор:
 3. Държава на произход (при пристигания)
 4. Вид на сделката.
 5. Условия на доставка
 6. Вид транспорт.
 7. Националност на транспортното средство.
 8. Регион на: произход (при изпращания); потребление (при пристигания)
 9. Нето тегло – килограми
 10. Количество по допълнителна мярка.
 11. Стойност.
 12. Статистическа стойност.

Заповед № РД-05-766/16.10.2017