Банкови сметки

Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК ТД-ГДО РБ CECBBGSF BG45CECB97908166981400
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО ТД-ГДО ДЗПО CECBBGSF BG62CECB97908866981400
Сметка за принудително събиране на публични вземания ТД-ГДО CECBBGSF BG67CECB97903366981400

Ако желаете да подготвим Вашите документи,
свържете се с нас.