Закон за Данък върху Добавената Стойност 2018 Г.

На 22.11.2017 г. 44 Народно събрание прие Закон за изменение и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност, с Преходните и заключителните разпоредби на който, се изменят и останалите […]

Счетоводни консултации

Счетоводни консултации Емилия Траянова Главен счетоводител Фирмено и бюджетно счетоводство тел:0898984545 Ако желаете да подготвим Вашите документи свържете се с нас

Счетоводство

Какво е Счетоводство Счетоводството представлява, периодично представяне на отчети и анализи на сделките на фирмите в паричен измерител. То се реализира чрез Общоприети счетоводни принципи. Чрез Счетоводство дадена фирма може […]