Контакти

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА „ШАНС 2007” ЕООД
Емилия Траянова
Гл.счетоводител
Фирмено и бюджетно Счетоводство
Тел. 0898984545
e-mail: Shans_ltd@abv.bg