Счетоводни факти

Счетоводството е с хилядолетна история. Най-ранните счетоводни записи, които водят началото си отпреди повече от 7000 години, са открити в Месопотамия. По това време хората са използвали примитивни счетоводни способи, за да записват количеството добита реколта от зърно и броя на добитъка. През вековете счетоводството се развива и усъвършенства с развитието на стопанската дейност.

Оперативните счетоводители може да работят скучна работа, но това не означава, че са скучни хора, или че в професионалната си пратика не попадат на забавни казуси.

Леонардо Да Винчи е изобретил прототип на изчислителната машина като е използвал 13 колела за регистриране на цифровите данни.

Първата книга за двойно счетоводство е създадена през 1494 от италия монах и математик Лука Барталомео. Макар счетоводството да се упражнява от много векове, неговите 27 страници по темата му донасят титлата „баща на съвременното счетоводство“.

Счетоводната професия се радва на хилядолетна история, широко разпространение във всички области на стопанския живот, изключително разнообразие на специализиране, както и на висок обществен престиж.