ТД на НАП Пловдив

ТД на НАП Пловдив
Код:4004
Телефон:Данъчно облагане и осигуряване, прием на декларации 032/ 935 681; 032/ 67 88 48; 032/935 452; Справки за здравно осигуряване 032/935 718; Издаване на удостоверения 032/935 532; Справка за извършени плащания 032/935 440; Възстановяване на надвнесени суми 032/935 603;
E-mail:td_plovdiv@ro16.nra.bg
Адрес:ул.„Скопие” 106