Счетоводни УслугиСчетоводство

Чуждестранни юридически лица

Чуждестранни юридически лица

Чуждестранни юридически лица са онези, които не са местни.
Чуждестранните юридически лица се облагат с данъци на печалбите по Закона за Счетоводството, реализирани чрез място на стопанска дейност в Република България, или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност, както и за доходите, посочени в този закон, с източник в Република България.