Приложение 12

Приложение 12 за това, че предприятието не е било активно, не е извършвало дейност и не е отчело приходи и
разходи съгласно счетоводното законодателство
.

Изтегли документа от тук

Ако желаете да подготвим Вашите документи,
свържете се с нас.